Rådet

 

Hederstalman Bertil
Larsson
Kronetorpsgatan 52A
212 26 Malmö
040-
939526
Talman Mikael
Gustafsson
Sjörrödsvägen 34
282 74 Hästveda
070-
6309903
mikael.gson@telia.com
Skrivare Bertil
Ottosson
Norregatan 14
289 31 Knislinge
044-
61040
076-
1313040
bal.ottosson@telia.com
Skaffare Lars
Lindborg
Hallavägen 13
281 46 Tormestorp
0451-
18032
070-
5526384
larslindborg@gmail.com
Runomästare Bertil
Olofsson
Onslunda 1891
273 95 Tomelilla
0417-
30028
0725-
387703
bertilolofsson@swipnet.se
Kassabevarare Ingvar
Persson
Målgatan 12
282 32 Tyringe
0451-
56217
072-
5548836
nainpe@gmail.com
Härold Raimo
Salminen
Lägervägen 57
291 66 Kristianstad
 044-219998  0701-429623  raimo.salminen@tele2.se
Hävdatecknare
Matrikel
Bengt
Ståhl
Backagårdsvägen 24
266 75 Hjärnarp
0431-
454696
 0705-
454696
bengt.stahl@telia.com
Vävmästare Olle Bohman
Rådssu.Valb. Nils
Emilsson
Stallgatan 14
291 54 Kristianstad
044-
106499
 0705-106630 nils@nebyggkonsult.se
Rådssupp. Hans
Larsson
Siriusvägen 4
28143 Hässleholm
0451-
83605
070-6977319 045183605@telia.com
Rättare Paul
Schannong
Fölvägen 8
235 48 Staffanstorp
 070-5913837 paulschannong@gmail.com
Rättare Benkt
Andersson
Assarhusvägen 21
247 36 S. Sandby
046-
57975
benkt.skogen@comhem.se
Rättare ers. Kjell
Björup
Mätaregränden 9
226 47 Lund
046-
120028
 073-4046046 kjell.bjorup@mailbox.tele2.se
Valber.fr.rådet Nils
Emilsson
Stallgatan 14
291 54 Kristianstad
044-106499 0705-106630  nils@nebyggkonsult.se
Valberedning Ingemar
Svensson
Vipemöllevägen 109
224 66 Lund
046-
143476
0704-
802860
ingemar.svensson9@comhem.se
Valberedning Bo
Svensson
Duvstigen 3
286 34 Örkelljunga
0435-
51682
0705-
451682
bogg.svensson@gmail.com