Riksgränsvandring 2015

Välkomna till 2015 års vandring 30-31/5. Ladda ner inbjudan nedan:

Inbjudan

PM

Deltagare

Tredje året startade vi vid Brunsmo och vandrade till Lyckebyån öster om Fur. Andra dagen passerades gården Flaken där Nils Dacke var ägare 1539 och där han ibland återvände innan han  sköts 1543.

Bilder nedan av Mikael Gustafsson.

Dag 1

Riksgransvandring 2015 dag 1 01 Riksgransvandring 2015 dag 1 02 Riksgransvandring 2015 dag 1 03 Riksgransvandring 2015 dag 1 04 Riksgransvandring 2015 dag 1 05 Riksgransvandring 2015 dag 1 06 Riksgransvandring 2015 dag 1 07 Riksgransvandring 2015 dag 1 08 Riksgransvandring 2015 dag 1 09 Riksgransvandring 2015 dag 1 10 Riksgransvandring 2015 dag 1 11 Riksgransvandring 2015 dag 1 12 Riksgransvandring 2015 dag 1 13 Riksgransvandring 2015 dag 1 14 Riksgransvandring 2015 dag 1 15 Riksgransvandring 2015 dag 1 16 Riksgransvandring 2015 dag 1 17 Riksgransvandring 2015 dag 1 18 Riksgransvandring 2015 dag 1 19

 

Dag 2

Riksgransvandring 2015 dag 2 01 Riksgransvandring 2015 dag 2 02 Riksgransvandring 2015 dag 2 03 Riksgransvandring 2015 dag 2 04 Riksgransvandring 2015 dag 2 05 Riksgransvandring 2015 dag 2 06 Riksgransvandring 2015 dag 2 07 Riksgransvandring 2015 dag 2 08 Riksgransvandring 2015 dag 2 09 Riksgransvandring 2015 dag 2 10 Riksgransvandring 2015 dag 2 11 Riksgransvandring 2015 dag 2 12 Riksgransvandring 2015 dag 2 13 Riksgransvandring 2015 dag 2 14 Riksgransvandring 2015 dag 2 15 Riksgransvandring 2015 dag 2 16 Riksgransvandring 2015 dag 2 17 Riksgransvandring 2015 dag 2 18 Riksgransvandring 2015 dag 2 19 Riksgransvandring 2015 dag 2 20 Riksgransvandring 2015 dag 2 21 Riksgransvandring 2015 dag 2 22 Riksgransvandring 2015 dag 2 23 Riksgransvandring 2015 dag 2 24 Riksgransvandring 2015 dag 2 25 Riksgransvandring 2015 dag 2 26 Riksgransvandring 2015 dag 2 27 Riksgransvandring 2015 dag 2 28 Riksgransvandring 2015 dag 2 29 Riksgransvandring 2015 dag 2 30 Riksgransvandring 2015 dag 2 31 Riksgransvandring 2015 dag 2 32 Riksgransvandring 2015 dag 2 33 Riksgransvandring 2015 dag 2 34 Riksgransvandring 2015 dag 2 35 Riksgransvandring 2015 dag 2 36 Riksgransvandring 2015 dag 2 37 Riksgransvandring 2015 dag 2 38 Riksgransvandring 2015 dag 2 39 Riksgransvandring 2015 dag 2 40 Riksgransvandring 2015 dag 2 41 Riksgransvandring 2015 dag 2 42 Riksgransvandring 2015 dag 2 43 Riksgransvandring 2015 dag 2 44 Riksgransvandring 2015 dag 2 45 Riksgransvandring 2015 dag 2 46 Riksgransvandring 2015 dag 2 47 Riksgransvandring 2015 dag 2 48 Riksgransvandring 2015 dag 2 49 Riksgransvandring 2015 dag 2 50 Riksgransvandring 2015 dag 2 51 Riksgransvandring 2015 dag 2 52 Riksgransvandring 2015 dag 2 53 Riksgransvandring 2015 dag 2 54 Riksgransvandring 2015 dag 2 55 Riksgransvandring 2015 dag 2 56