Uppdaterad inbjudan till Riksgränsvandringen

En uppdaterad inbjudan till Riksgränsvandringen 5-6/6 med info om logiplats, pris mm. finns nu under menyn ”Riksgränsvandring” ovan. Observera att anmälan skall ske till Mikael.

Väl mött!