Hur det började

Skåne Skogskarlars Klubb bildades 1938. Klicka på länken nedan så kan du läsa Henning Ohlssons skildring i skriften ”Midvinter” från 1941 om hur det gick till.

Hur vi började: Henning Ohlssons artikel i tidningen ”Midvinter” från 1941

Moderklubben, Skogskarlarnas Klubb, SKK bildades den 15 december 1930 vid Erstaviksskogen utanför Stockholm, på initiativ av Lorentz Göransson, Ernst Killander och Torsten Tegnér.
Skogskarlarnas klubb har redan av Stiftarna betecknats som en orden med allt vad det innebär av slutenhet.
Uppenbarligen har Stiftarna personligen varit influerade av seder och bruk i någon orden och känt en lust att med en viss parodisk inriktning föra över dem till vår skogliga kamratorden.

”Höga krav skall ställas på den som upptas i skogskarlarnas led. Ingen kan själv begära inträde. Det är karlarna själva som föreslår och beslutar. Inte bara fina prestationer räcker inte. Medlemskap i SKK ska utgöra höjdpunkten i en framgångsrik karriär i skogen:”

Skånes Skogskarlsklubb: Klubben är nummer 14 av Sveriges Skogskarlsklubbar
Bildad: 1938-01-22 i Bosjökloster.
Initiativtagare: Berndt Björnehed, Henning Olsson
Talmän:
1938 P.V. Skogsberg
1939-43 Erik Rundcrantz
1944-46 Ingvald Almqvist
1947-77 Arvid Andersson
1978-1984 Thure Klevheim
1985-2001 Bertil Larsson
2002-2003 Klas Tykesson
2004- 2019 Anders Carlsson
2019- Mikael Gustafsson
Årsskrift: 1941- Kärrkanten