Nordrådet – Historik

Skogskarlarna bildades den 15 december 1930.
Stiftarna var; Lorentz Göransson, Torsten Tegnér, Arvid Sundelöf och Ernst Killander.

Antal SKK-klubbar i Norden är 47 st.

– Danmark 9 st.
– Finland 3 st.
– Norge 11 st.
– Sverige 24 st.

Stockholm är den äldsta klubben och yngst är Fjordane i Norge.