Nordrådet

Nordrådet är sammanslutningen av alla Nordens Skogskarlsklubbar, man har ett Allting vart fjärde år.

Läs mer genom att välja ”länkar” i menyn ovan och sedan ”Nordrådet”, du kan sedan välja att läsa mer om Historik/Allting/Hövitsmän/Guldmärket/SKK-klubbar.

Nordrådets rådsmedlemmar är:

Namn Telefon e-post
Hövitsman Carl-Erik Johnsson Telefon 0708-161551 carl-erik.johnsson@telia.com
Nordskrivare Mikael Gustafsson Telefon 070-6309903 mikael.gson@telia.com
Nordkassabevarare Christer Grunder Telefon 0705-642500 christer.grunder@telia.com
Ålderman Rune Haraldsson

Nordrådskarlar:
Danmark: Ole Husen
Norge: Egil Renolen
Finland: Ragnar Erlandsson