Riksgränsvandring 2014

Klicka på länkarna nedan för att se Inbjudan och deltagarlista för den andra Riksgränsvandringen:

Inbjudan

Deltagarlista

Vandringen 2014 gick från Kuvehall till Brunsmo i två dagsetapper. Andra dagen passerades Brosjön vid Brosjösund med hjälp av en eka.

Bilder nedan av Mikael Gustafsson:

Riksgransvandring 2014 dag 1 002 Riksgransvandring 2014 dag 1 012 Riksgransvandring 2014 dag 1 014 Riksgransvandring 2014 dag 1 030 Riksgransvandring 2014 dag 1 046 Riksgransvandring 2014 dag 2 001 Riksgransvandring 2014 dag 2 007 Riksgransvandring 2014 dag 2 010 Riksgransvandring 2014 dag 2 017 Riksgransvandring 2014 dag 2 030 Riksgransvandring 2014 dag 2 050 Riksgransvandring 2014 dag 2 052 Riksgransvandring 2014 dag 2 054 Riksgransvandring 2014 dag 2 064 Riksgransvandring 2014 dag 2 072 Riksgransvandring 2014 dag 2 073