Riksgränsvandring 2019

Här hittar du info, inbjudan och bilder från vandringen den 30/5 – 1/6 2019:

Skogskarlarna genomförde 1960-1983 en vandring längs den gamla Dansk-Svenska riksgränsen från Brömsebro till Askim, en sträcka på ca 40 mil. Detta resulterade bl.a. i två böcker om den gamla riksgränsens gränsmärken där ett par hundra härrörande bl.a. från gränslistor från 1554,1555 och 1604 beskrivs.

Sedan några år tillbaka har vi börjat om med start i Brömsebro. En vacker försommarhelg genomfördes den sjunde vandringen i denna nya omgång. Med start vid Skallevrak vid Ronnebyån tog man sig sedan västerut och passerade Bräkneån.
Under vandringen som följde den gamla gränsen längs stengärdsgårdar, femstensrör, gränsstenar, diken, enestakar mm.letades även en del av de gränsmärken som beskrevs från den förra vandringen upp. Ett av dessa som passerades på den sista dagens vandring var ”Osorghall” i närheten av Långasjömåla öster om Mien. Gränsmärket som ligger i ett stenigt och ganska vilt skogsområde gav deltagarna en fläkt av hur det var att vandra i dessa trakten då det verkligen var en riksgräns. 1554 kallades det ”Osorgishall”, en nutida benämning är ”Rivahallen”. I närheten gör gränsen en omotiverad böj in i Blekinge vid torpet Häjan. Detta område kallas ”smörhålan” ev. för att det bytt ägare till priset av ett skålpund smör. Namnet kan också syfta på att det var bördig mark.
Vandringen slutade en bit innan Mieån där man kommer att starta nästa års vandring vid årets slutpunkt Salatorpet. Ett 20-tal deltagare från södra Sverige hade slutit upp för att föra budkaveln vidare mot Göteborg. Med på vandringen var både Blekinges talman Mats Widesjö och Skånes talman Mikael Gustafsson.

Inbjudan

Fotoalbum från gränsvandring 2019

Bilder även nedan:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA