Bilder från Riksgränsvandringen

Nu ligger det bilder mm. från årets Riksgränsvandring under ”Riksgränsvandring” i menyn ovan. Nästa år inleder vi med kanot i Lyckebyån!