Blekinge karlarna vann 2022 års fejd

Blekinge karlarna vann 2022 års fejd före Skåne.
Halland 3:a och Själland 4:a.
Se alla resultat och foton under Aktiviteter – Skogskarlsfejden – Fejden 2022.