Uppdaterad inbjudan till Riksgränsvandringen

Pga en del logistiska problem så utgår den planerade kanotdelen i Lyckebyån vid årets vandring. Vi vandrar istället från Nils Dackes Flaken västerut på väg längs Lyckebyån på söndagen. Se mer i den uppdaterade inbjudan som ligger under rubriken ”Riksgränsvandring” i menyn ovan.