Vinterting 2014

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om Vintertinget 2014. Mötesprotokollet finns på medlemsdelen.

Inbjudan

Resultat

Sträcktider

Nedan syns foton från Vintertinget av Lennart Broberg.

YSTADSkarlarna Lennart & Rune vid startpunkten för Vintertingets OL.
YSTADSkarlarna Lennart & Rune vid startpunkten för Vintertingets OL.
Åldriga bokar i väntan på våren.
Åldriga bokar i väntan på våren.
Konferensgården Hos Lennart B - Platsen för Vintertinget.
Konferensgården Hos Lennart B – Platsen för Vintertinget.
Återställning av bålplatsen.
Återställning av bålplatsen.
Ungkarlarna hälsas välkomna att tillsammans med Talmannen tömma var sin bägare av vad naturen kan ge.
Ungkarlarna hälsas välkomna att tillsammans med Talmannen tömma var sin bägare av vad naturen kan ge.
Prövningen är inte lätt men sent omsider blir alla godkända.
Prövningen är inte lätt men sent omsider blir alla godkända.
.... tagit sig fram och skall nu prövas av Talmannen.
…. tagit sig fram och skall nu prövas av Talmannen.
Sju blivande ungkarlar har mödosamt.....
Sju blivande ungkarlar har mödosamt…..
Ljussättningen skapar värme och förväntan.
Ljussättningen skapar värme och förväntan.
Talmannen åberopar Härolden att föra fram blivande ungkarlar.
Talmannen åberopar Härolden att föra fram blivande ungkarlar.
Skogskarlarna har åter bildat ring vid det traditionella bålet.
Skogskarlarna har åter bildat ring vid det traditionella bålet.
Skaffaren har tänt med glöd från bålet vid Ringsjöns strand.
Skaffaren har tänt med glöd från bålet vid Ringsjöns strand.
Talmannen hälsar Skogskarlar välkomna till platsen för bålet.
Talmannen hälsar Skogskarlar välkomna till platsen för bålet.
Stund till eftertanke.
Stund till eftertanke.
Hävdatecknare Herbert Lindgren förrättar parentation.
Hävdatecknare Herbert Lindgren förrättar parentation.
Mats Håkansson premierar Benkt Andersson & Leif Sandgren
Mats Håkansson premierar Benkt Andersson & Leif Sandgren
Kassabevarare Nils-Ivan avtackas av Talmannen.
Kassabevarare Nils-Ivan avtackas av Talmannen.
Kassabevararens redogörelse.
Kassabevararens redogörelse.
Lars Brodin - blivande Ledande karl.
Lars Brodin – blivande Ledande karl.
Talman Anders flankerad av Dkaffare och Skrivare.
Talman Anders flankerad av Dkaffare och Skrivare.
Klockan är 15.00 - Talman Anders påkallar uppmärksamhet.
Klockan är 15.00 – Talman Anders påkallar uppmärksamhet.
SKOF:s ordförande Kim Pettersson 1946:års upplaga.
SKOF:s ordförande Kim Pettersson 1946:års upplaga.
Den första "I KÄRRKANTEN".
Den första ”I KÄRRKANTEN”.
Vad månde dryftas?
Vad månde dryftas?
I väntan på Talman och Rådsmedlemmar.
I väntan på Talman och Rådsmedlemmar.
14.48 - tolv minuter kvar tills Vintertinget börjar.
14.48 – tolv minuter kvar tills Vintertinget börjar.
Allmän diskussion i annat hörn.
Allmän diskussion i annat hörn.
Allmän diskussion i Tingslokalen
Allmän diskussion i Tingslokalen
Arne Gustafsson kollar av närvaroläget - Gösta Cederberg undrar "Vem där?"
Arne Gustafsson kollar av närvaroläget – Gösta Cederberg undrar ”Vem där?”
Tingsdebitering.
Tingsdebitering.
Huvudentrén till "Hemlighuset".
Huvudentrén till ”Hemlighuset”.
Utvidgad bäck på tvärs i löpriktningen mot MÅL.
Utvidgad bäck på tvärs i löpriktningen mot MÅL.
Gammelkarlen Gunnar stämplar vid sista kontrollen - "Uppe i sänkan"
Gammelkarlen Gunnar stämplar vid sista kontrollen – ”Uppe i sänkan”